WYZWANIA

POZIOM ŚWIADOMOŚCI ZALEŻY NIE TYLKO OD UŚWIADAMIANIA, ALE GŁÓWNIE OD OGRANICZENIA INGERENCJI.

JESTEŚMY POŁĄCZENI ZBIOROWĄ ŚWIADOMOŚCIĄ, KAŻDY CZŁOWIEK UWOLNIONY, SAM Z SIEBIE JEST W STANIE  POCZUĆ CO MA ZROBIĆ.

ZALEŻY TO OD ENERETYCZNEGO DNA, KTÓRY MA KAŻDY Z NAS ORAZ ZALEŻNOŚCI POKOLENIOWEJ I PRZEBYTYCH TRAUM.

 

Podstawowe problemy społeczne dotyczą głównie świadomości:

 • uświadomionej (wynika ona z wyuczenia, percepcji i inteligencji, mowy ludzkiej, czyli komunikatu).
 • nieuświadomionej (jest ona programowana energetycznie, emocjonalnie, w zależności od parametrów wejściowych matrycy DNA urodzeniowej, genetyki, płci i programowana energetycznie relacjami z otoczeniem, na podstawie zmysłów).

 

Świadome rozumienie:

 • stosowanie i rozumienie mowy i języka,
 • interpretacja materii i energii,
 • rozumienie zależności,
 • magazynowanie pamięci.

 

Nieuświadomiona świadomość:

 • ukryta dla świadomości w niskiej percepcji i wibracjach,
 • odpowiadająca za pracę organów,
 • sterująca gospodarką hormonalną,
 • korzystająca z centów energetycznych, w zależności od naszego energetycznego DNA (link).

 

Chęć do życia wynika ze współpracy naszych ciał, genetyki, odporności, a także energii  i właściwości naszego urodzeniowego DNA energetycznego i dotyczy ciał:

 • fizycznego (świadomości zadbania o ciało i zaopiekowania o byt, a także czucie własnej wartości, możliwości, złudzenia samostanowienia i kreatywności)
 • mentalnego (wiedzy na temat fukcjonowania w świecie, rozumienia na poziomie podstawowym procesów, umysł połączony z sercem określa nam czuciowiedzę i zwielokrotnia percepcję oraz daje możliwość postrzegania wielowymiarowego)
 • energetycznego (odczuwania energii uczuć, przepływu między centrami, połączeń energetycznych z naturą i innymi przedmiotami lub istotami i ich centrami energetycznymi, a także emocjonalnego (odczuwania energii odczuć emocji i poczuć o niskich wibracjach,
 • duchowego (czucia esencji duszy połączenia z eterem, intencji oraz inspiracji, świadomości obecności połączeń i relacji pomiędzy duszami, duchem – wykazanych jako duch święty w niektórych religiach)
 • świadomości czucia (jedności, tożsamości, zaopiekowania, miłości, prawdy, wdzięczności)
 • jaźni (czuciowiedzy łączącej prawdziwe uczucia, emocje, wyższy umysł, łącząca nas wszystkich obecnością)

 

Człowiek w doskonałych warunkach ma możliwość do:

 • czytania, rozumienia z przestrzeni, czyli inteligencji wszechświata, zwanej źródłem
 • stosowania telepatii (wyższy umysł)
 • łączenia się percepcją świadomości za pomocą szyszynki z innymi elementami wewnętrznej inteligencji i świadomości
 • wymiany energetycznej, na wyższym etapie czuciowiedzy, bioenergoterapii, itd..
 • widzenia energii, esencji duszy zwanej aurą, wyostrzenia zmysłów, widzenia peryferyjego
 • wykorzystanie umysłu jest tak mocne, że żaden komputer nie ma szansy mierzenia się z czuciowiedzą, co nazywane jest z poziomem geniuszu
 • nawet biolokacji i odkrywania takich talentów, o których często na kanałach i programach, a do których większość z nas jest zdolna.
 • itd…

 

O co tak naprawdę chodzi?

Miejmy świadomość, że już nie chodzi o pieniądze, bo te się dopisuje sprzedając nam kredyty, drukuje by sterować i dokonywać bezprawnych zakupów materii, a przede wszystkim do pośredniego kupowania naszej, chodzi tak naprawdę o naszą energię i moc życiową (oddawanie woli, nieświadomie i świadomie, w ujęciu fizycznym, wykorzystywaną do zabijania eteru, wytwarzania fal eketromagnetycznych telefonii komórkowych i internetu i wykorzystywaną do pracy i tworzenia materii oraz sterowania umysłem, głównie na bazie 5G, która pobierana jest poprzez pozorne wywłaszczenie:

 • kierowania lub narzucania uważności (wszystkie zmysły, obraz, smak, dźwięk, inne)
 • uwiązania naszej decyzyjności (np. umowa kredytowa)
 • przeinaczenia języka (np. dualizmy i fałszowanie języka, służy do kodowania odmiennej informacji w umyśle świadomym, energetycznej wibracji słowa w nieuświadomionym)
 • przewartościowania
 • niedowartościowania

 

Stosowane na nas jest przez anomalię hipnotyzowanie i wprowadzanie w trans, uśpienie lub otumanienie (stanowczo zabronione prawem naturalnym):

 • kodowanie obrazami, słowami, energią słowa (hologramy wmawiające śmierć, zagrożenie, lęki, choroby, niedoskonałości, tzw. doskonałości, w tym zdjęcia prognozujące, reklamy uruchamiające programy nieświadomego umysłu, ściągające uważność itd..)
 • ocenianie (narzucania sposobów, obniżanie wartości, dzielące,
 • kontrolowanie
 • standaryzacji (unikanie wyjątkowości, klonowanie i przedstawianie jako jednakowe, stosowanie zasad, przepisów i klasyfikacji)
 • odwrócenia uwagi (wykorzystanie poczucia czasu, stosowanie dualizmów
 • zwielokrotnienia, z pominięciem wartościowych komunikatów
 • przeładowania informacjami na skutek skomplikowania, w celu zgadzania się na nieznane i przyjmowania do wiadomości
 • trucie w celu osłabienia naszej percepcji, świadomości, odcinania od energii ziemi- żywności (supermarkety, sieciówki, przyzwolenia , fałszywe certyfikaty, pozbycie się trucizn wyprodukowanych w innych np. azot, fluor, itd…)
  – umysłu (gry komputerowe, filmy, seriale, wiadomości)
  – przestrzeni eterycznej (trucizny celowo zrzucające chemikalia na powierzchnię eteru, fale elektromagnetyczne)
 • modyfikacji genetycznej (modyfikacja człowieka genami zwierząt, zwierząt zjadanych na człowieka – obniżanie odporności, wymuszanie kanibalizmu pośredniego)
 • usypiania (głupi jaś), np. otrutego wcześniej organizmu, który w wyniku osłabionej percepcji, uruchomienia wewnętrznych procesów znieczulenia (bezczucie) i oddawaia energii poprzez otwarte portale centrów energetycznych, nie zwraca uwagi na samopoczucie, nie czuje zależności w wyniku programowania hasłami włączającymi systemy przekonań, dualizmami dezorintujacymi przekaz wibracyjny i słowny, które są przeciwstawne i stosowania
 • uzależnianie (np. od niezdrowego jedzenia, z jednoczesnym jego promowaniem i systemami przyzwoleń)
 • uwodzenie
 • otumanianie
 • usprawiedliwianie
 • blokowanie
 • rozdzielanie (energii męskiej i żeńskiej – wojny, konflikty, nienaturalne parowanie poprzez anomalię, oddzielanie od energii kosmosu i ziemi, np. poprzez nakładanie masek lub szczepienia)
 • pozbawianie pamięci.

 

Wszyscy jesteśmy połączeni świadomością

W zależności od poziomu naszego EGO (które w idealnych warunkach nie musi istnieć, gdyż czujesz siebie w relacji i percepcji istnienia innych istot i materii), człowiek posiada większą lub mniejszą zdolność do korzystania z energii ziemi i kosmosu, a tym samym ograniczaniem pasożytowania na nas, w celu jej pozyskania m.i.n do celów niewolenia.

 

Jeżeli rozmawiacie z człowiekiem, to nie znaczy że tak jest naprawdę

Ci, którzy nie czują, są wykorzystani energetycznie i nie są świadomi często, co robią, bo rozmawiają z umysłu. Bez czucia prawdy, prawda kogoś, może być złudzenie. Tu nie ma innej możliwości, albo rozmawia z Wami człowiek, albo jego anomalia. Aby nie dać się wykorzystać, należy nazywać rzeczy po imieniu. Więcej o tym na www.terapia.narodu.pl