JAK DZIAŁAMY?

1. Spotykamy się lokalnie, także łączymy i przekazujemy możliwości programów i inicjatyw,

 • Wśród niewielu na początku działań, decydujemy i wychodzimy do urzędów, by kreować warunki dla ludzi póki nie upadną (np. 1ha ziemi dla rodziny – żądania). Wiemy już dlaczego to robimy, dlaczego nasze działania są ważne, bo mądre głowy to jedno, ale wspólny potencjał, to już inna sprawa. Razem, czujemy się też w powiecie silniejsi, a krajowo zaopiekowani i spójni.
 • Wspólnie dajemy pomysły i przenosimy na inne powiaty jeżeli pasują i są dobre. Prosty komunikat (kompromis / konsensus) dla wszystkich (wartości, bez władzy, czyli wiece i szanowanie za różnorodność, ludzie za swoją wyjątkowość, plemiona rdzenne łączą się pomimo różnic, dochodzimy do prawdy i odrzucamy przemoc i kłótnie).

2. Duże akcje i łączące idee, korzystające ze zbudowanej infrastruktury

(festiwale wolnych, warsztaty połączone, szkoły niezależne, osady i gospodarstwa, promocja typu „wyzwanie”, przekazywana na zasadzie „tak trzeba i już”.

 • Duże akcje, to coś co zwiększa możliwości i podnosi zbiorową świadomość, a tego nam trzeba i w ramach www.terapii.narodu.pl, wyraźnie mówimy dlaczego
 • Najlepiej się spotkać, pt. 19.00 mamy spotkania zrzeszeń www.zrzeszenie.terapeutow.pl, www.zrzeszenie.rodzicow.pl
 • Czeka nas nie tylko sprzątanie polski i świata, ale także terapia i rehabilitacja www.rehabilitacja.narodu.pl
 •  Duże hasła: Polska ponad podziałami, Naród ponad granicami, Bóg ponad religiami, Życie ponad systemami, Miłość ponad wszelkimi prawami, Lachy My, Sławianie, BogaTY, więc BogaMy, Bóg, Honor, Ojczyzna, Rodzina, Naród.

3. Dobry i spójny ogólnokrajowy program „Pomóż mi Polsko”

każdy wpisuje tu swój program, który ma, by było w  jednym miejscu, łączymy się akcjami. Wszystkie powyższe strony służą ludziom, dodajemy tam nasze inicjatywy (każdy może dołączać, podobne łączymy na poszczególnych stronach).

4. Opieka i reaktywacja tych, którzy walczyli lub o których zapomniano

pełen pakiet zaopiekowania, by wyeliminować wszystkie „ALE” – praca, wyżywienie, waluta, autonomia, edukacja dzieci, zamieszkanie, natura, warsztaty np. osady, enklawy, kooperatywy, itd..)

 • program.zycia.pl
 • rehabilitacja.narodu.pl
 • terapia.narodu.pl

5. Jednoczenie to obowiązek, nie tylko fakultatywne działanie,

licho nie śpi, odpoczniemy po tzw. śmierci, by dzieci nie musiały już jej przeżywać.

A) Odnośnie mediów i tego jak zwiększać zasięgi, te strony mogą się przydać:

 • tv.zycia.pl,
 • markety.zycia.pl (jako manifest),
 • łączymy też wszystkie inne, więcej na www.jednosc.narodu.pl.

 

B) Współpraca ze starym systemem

 • www.uczelnie.zycia.pl (jako pomoc w badaniach do zrzeszenia),
 • www.urzedy.zycia.pl (jako możliwość wejścia i przedstawienia alternatywy dla mieszkańców).
 • www.gminy.zycia.pl

 

C) Kilka linków z proponowaną strategią i diagnozą:

 • https://do.zycia.pl/oferta/idea-odkrecania-zycia/
 • https://do.zycia.pl/nasze-dlaczego/wybor-czy-gra/