Ogólnopolskie Zrzeszenie Niezależnych Psychologów i Terapeutów

Nabór do Rad Życia, czyli ludzi, dla których powaga sytuacji, nie pozostawia już wątpliwości, że zwlekanie, przyczynia się wyłącznie do cierpienia innych i w rezultacie też siebie. Wszelkiego rodzaju ucieczka wielu ludzi od tzw. życia, nie zmieni sytuacji bieżącej. Tylko prawdziwe działania, poprzez budowanie wspólnej platformy zrozumienia i lokalnych struktur, mają szansę funkcjonowania.

Podstawowe zasady:

  • Do grupy wsparcia www.zrzeszenie.psychologow.pl, mogą należeć wszyscy świadomi i z czucia potrafiący pomagać innym ludzie, m.in. prowadzący warsztaty, spotkania, kręgi, grupy wsparcia i inni. Nie ma żadnej ustawy o psychologii, dodatkowo wszelkie przepisy prawne tzw. państwa polskiego są bezprawne.
  • My jesteśmy poza systemem, który jest tak naprawdę zwykłą, nic nie znaczącą fikcją, jedyni prawnie działający, rdzenni mieszkańcy Polski i narodu Lachickiego, ponad granicami i podziałami.
  • Jeżeli nie uważasz, że człowiek powinien współodczuwać lub bronić siebie i innych przed ingerencją, czyli krzywdzeniem, to niestety także zostałeś / zostałaś pozbawiona odczuwania tego, czyli poprzez trucie, wpływ zbiorowej świadomości, usypiano Cię i zniewalano, bez Twojej zgody.
  • Okazało się, iż Psychologowie, którzy obecnie funkcjonują, w wielu przypadkach jeszcze grupa niedojrzała i niegotowa do prawdziwej pracy, ale jeżeli czujesz się na siłach i przede wszystkim czujesz powagę sytuacji, to dobrze trafiłeś. Większość ludzi niestety nie ma determinacji, gdyż pozbawienie świadomości i współczucia, spowodowało nawet w naszej grupie ludzi spustoszenie.
  • Tym bardziej cieszymy się, że udało , gorzej potrafiąca diagnozować drugiego człowieka i nastawiona głównie na zysk. Otworzy to ludzi na szerszą perspektywę tzw. doradcy terapeutycznego (psychologia), którym uważam jest każdy dla siebie.

Zapraszamy do kontaktu, członkowie Rady działają w tzw. wiecach (www.wiece.narodu.pl), bez upubliczniania swoich danych, prowadzą spotkania lub radzą w sposób uzgodniony przez grupę i w miejscach, które nie są wskazywane jawnie lub są wiadome wyłącznie zaangażowanym organizatorom lub gospodarzom. Na spotkaniach nie ma żadnej władzy lub zależności. Bycie członkiem Rady nie pociąga podleganie dodatkowych kosztów i jest funkcją Honorową. Zapraszamy wyłącznie tych ludzi, którzy potrafią odważnie stanąć na przeciw problemom, by ich dzieciom i wnukom żyło się godnie z wolnością, a nie w krzywdzeniu i niewoli.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *