KIM JESTEŚMY?

KILKA SŁÓW WSTĘPU

Każdy człowiek jest wyjątkowy, tylko wmawia nam się to, że mamy byś standardowi od dziecka jest to nieodzowne i kodowani jesteśmy na zachowania, trendami, systemami, ustrojami i religiami. Każdy wybiera zakres i swoje preferencje, w których czuje się dobrze. Po utworzeniu Rad Powiatowych, kolejnym etapem są zbiorcze Rady Gminne które będą prezentowane na www.gmniy.zycia.pl, a także regionalne, które celowo zebraliśmy na mapie wybierając do tego miejscowości kończące się na „WIEC” – tam zjeżdżać się będą ludzie z Rad powiatowych i Gminych. Pamiętajmy, nie ma lepszych i gorszych ludzi, wszyscy jesteśmy równi, mamy po prostu inne dążenia i inny potencjał, który sami w sobie rozwijamy.

 

Rada życia, to ludzie, którzy swoją postawą są lokalnie zorganizowani w postaci wieców. 

To kilkoro do kilkunastu z nas Lachów i Laszek w rejonach lokalnych (zob. www.mapa.wiece.narodu.pl),
którym by spotkać się raz w miesiącu lub wg. możliwości częściej, nie trzeba wynagrodzenia, bo liczą się inni ludzie i nasze dzieci.

Czasami ludzie, którzy będą zgłaszali się do nas, będą pytali o wynagrodzenie. Tak, to prawda, są Ci, którzy jeszcze nie wiedzą o co zabiegamy.
Ci, to po prostu usługobiorcy, tak zostali wychowani przez system. Być może znajdzie się i dla nich miejsce, natomiast nie ma ludzi niezastąpionych.
Pieniądz zbyt długo był u głosu, a to anomalia i zwykły środek wymiany, podobnie jest z władzą i kłamstwami wielu je praktykowało.
Serca każdego z nas natomiast, nie można zastąpić, ono jest wyjątkowe i prawdziwe i żyje dla przyszłych pokoleń.

 

RADA ŻYCIA W DZIAŁANIU

 • Rozwiązania lokalne, mnożymy na inne powiaty i gminy, jednoczymy się by pokazać skalę, łączyć, mediować, ujednolicać wartości i pokazywać wyjątkowość każdego żywego człowieka.
 • Wybieramy i zbieramy, uczymy mówców, mnożymy się wiedzą i pewnością siebie, by przemawiać w imieniu narodu (dla tych, którzy są gotowi).
 • Wyznaczamy tylko tych z czujących nas, dla których jesteśmy/będziemy potrzebni, tych, którzy pracują dla światła i życia, nasi przodkowie nie rozdzielali ducha od ciała, bo w zdrowym ciele, zdrowy duch.
 • Tworzymy i organizujemy manifesty narodu, zbieramy głosy narodu, by przedstawiać je na spotkaniach, każdy szczery i szlachetny głos ma być wysłuchany, np. manifest rolników, nauczycieli, innych grup
 • Jesteśmy tzw. „Duchem Życia”, odzyskujemy wolność, wolną wolę, wtedy stajemy się tym niewidzialnym, jesteśmy wszędzie, gdzie nas potrzeba najbardziej i gdzie sami idziemy
 • Umarli i prawdziwie pragnący życia są z nami, to przodkowie nasi, którzy idą w szeregach, prawdy w prawedzie i łączą inne plemiona, które z nami już idą w jedności
 • Odbieramy korporacją energię, gdyż wzbudzamy w ludziach prawdziwe polskie korzenie, odpowiedzialność oraz lojalność do prawdziwie polskich produktów i usług
 • Oprócz wspólnych działań wychodzenia z uzależnień pieniądza systemowego, mamy też wspólną walutę komplementarną, pieniądz to łącznik i w obfitości możemy również zdobywać świadomość i odzyskiwać godność. wcześniej jednak trzeba się z tych uzależnień i nabytych przekonań uwolnić
 • Grupy organizują dla nas spotkania, które wdrażamy na terenie całego kraju i za granicą, przyjeżdżamy jeżeli jesteśmy potrzebni by nieść rozwiązania i duże akcje zjednoczone
 • Organizujemy warsztaty i kręgi mocy (mężczyzn i kobiet), które odnawiają, harmonizują i odblokowują energię życiową w naszych ciałach i umysłach
 • Jeżeli nie radzisz, to prosimy Cię o wsparcie na organizacje warsztatów dla innych na działania związane z organizacją spotkań życia w Polsce.