Warsztaty uwolnienia Krakow 5.07.2023 godz 17

Narodowa Rada Życia

Rdzennym jest każdy człowiek, czyli istota żywa, czująca. Poprzez tysiące lat okłamywani, co do dziejów
i prawdziwej mowy, teraz jedność odzyskujemy, bez granic oraz rozdzielania. Prawdę o nas odzyskamy,
przezwyciężając słabości przekonań, przyznając się do człowieczeństwa i życia.

Gotowość i narzędzia uwolnienia, według prawa naturalnego i stanowionego

Uwolnienie zdrowia i żywienia
Uwolnienie działalności i zawodu
Uwolnienie domu i gospodarstwa
Uwolnienie tożsamości i jedności
Uwolnienie od separacji i kształtowania
Uwolnienie od władzy i poddaństwa
Uwolnienie od umysłu i technologii

Międzynarodowe i konstytucyjne instytucje prawne człowieka żywego
Międzynarodowy Sąd Lachicki – www.sad.lachicki.pl

Lachicki Urząd Konsularny
Kancelarie Narodu – www.kancelarie.narodu.pl
Narodowa Rada Życia – www.rada.zycia.pl
Unia Rdzennych Narodów
Narodowe ścieżki uwolnienia
Terapia Narodu – www.terapia.narodu.pl
Rehabilitacja Narodu – www.rehabilitacja.narodu.pl
Resocjalizacja Narodu – www.resocjalizacja.narodu.pl

Zrzeszenia międzynarodowe

Międzynarodowe Zrzeszenie Świadomych Terapeutów – www.zrzeszenie.terapeutow.pl
Międzynarodowe Zrzeszenie Świadomych Rodziców – www.zrzeszenie.rodzicow.pl

Uwolnione zawody człowieka żywego
Radca Prawa Naturalnego
Sędzia Sądu Wyjątkowego
Mediator Sądu Kontrolnego
Prawidła i narzędzia prawne Rdzennych
Precedensy Narodu, Precedensy zasadnicze,
Konstrukty pomocnicze (załączniki)
Tematyczne Inspiracje Jednoczenia

Świadomość kontra umysłowo systemowe programy rodzinne,
publiczne, polityczne, obywatelskie, ról społecznych, na
drodze uwolnienia prawnego i rehabilitacji zdrowotnej
Filary Wolnej Edukacji, na bazie prawa naturalnego i stanowionego
Ścieżki inspiracji do życia (uwolnienia), wychodzenie z iluzji tzw. systemu
www.osady.zycia.pl www.miejsca.zycia.pl www.sciezki.zycia.pl

www.lachia.pl www.lachici.pl